Bạn có thể đăng ký với đại lý Hyundai Quảng Nam qua số Hotline: 0911 380 316 hoặc điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn. Xin cảm ơn!